Charter voor ouders

Kattenbos Sport wil kwaliteit aanbieden wat betreft voetbalopleiding, maar ook op opvoedkundig vlak. Dit kan alleen met een positieve samenwerking en/of medewerking van de ouders. Wij geven dan ook aan de ouders de volgende “10 geboden voor de ouders” mee:

1. Geef blijk van belangstelling, stimuleer uw kind om gaan te trainen, ga zoveel mogelijk naar wedstrijden van uw kind en bezoek ook af en toe de trainingen;

2. Supporteren: spelers steunen en aanmoedigen, ploeggegeven blijven zien en niet louter je eigen kind     

3. Wees enthousiast, stimuleer uw kind en de medespelers

4. Laat de kinderen hun spel hebben: het is al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander: het spel is er voor de kinderen en de kinderen niet voor het spel.

5. Laat het coachen over aan de trainer. Geef zelf geen aanwijzingen;

6. Geef geen kritiek op de beslissingen van de scheidsrechter: mensen maken fouten.

7. Accepteer dat ook verliezen behoort bij het voetbalspel: ons motto: willen winnen, kunnen verliezen.

8. Geef het goede voorbeeld in taal, gedrag, complimentjes: leefregels respecteren met voorbeeldfunctie. Respecteer elke kleur: letterlijk en figuurlijk.

9. Geef geen kritiek op de opstelling van het team of over andere tactische beslissingen van de trainer/coach;

10. Problemen op sportief vlak positief benaderen en aankaarten bij opleider of coördinator.
      Problemen op organisatorisch vlak positief benaderen en aankaarten bij jeugdbestuur.